BV BAVELLA LẠC NGÀN ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ BÁN

BV BAVELLA LẠC NGÀN ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ BÁN

Từ ngày 21-23 /12/2021, sau khi tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và nhà ở, đồng thời căn cứ vào các cơ sở pháp lý đã có, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 711/QĐ-TNMT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) cho các sản phẩm BĐS tại Khu đô thị BV Bavella Lạc Ngàn; đồng thời ra Thông báo số 299/TB-TNMT xác nhận dự án đã đủ điều kiện chuyển ngượng quyền sử dụng đất, bán nhà.

27/12/2021