108a5bac6332ae 6cf723.jpg

fd0075294db780 e9d9a6.jpg

c0251108da9717 c94e86.jpg

Sau 3 tuần thi công, con đường đã được cải tạo mới hoàn toàn, nền đường được làm mới bằng đá dăm cấp phối loại 1, mặt đường rải bê tông nhựa, hai bên có rãnh đan đảm bảo thoát nước cả trong điều kiện mưa bão, vỉa hè lát gạch cao cấp đảm bảo mỹ quan, sự thông thoáng và nhu cầu đi bộ của người dân. Tuyến đường đã hoàn thành và bàn giao cho đại diện địa phương.